Woman on running track

Ydych chi eisiau gallu rhedeg 5km? Dechrau arni yn y gampfa? Neu ddechrau nofio? Yna nos Lun fydd eich noson chi!

Bob dydd Llun o 25 Medi, bydd Get Out Get Active, yn cael ei redeg gan adran Wrecsam Egnïol, yn cynnig y sesiynau merched yn unig canlynol am ddim:

    • Sesiwn o Gerdded i Redeg 0-5km yn Stadiwm Queensway, 6.30-7.30pm (ffoniwch y rhif isod i archebu)
    • Sesiwn yn y gampfa yn Stadiwm Queensway, 6.30-8.30pm
    • Nofio yn y Byd Dŵr, 8-9.30pm
    • Nofio yng nghanolfan Gwyn Evans, 8-9pm

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Cynhelir bob sesiwn yng nghyfleusterau Freedom Leisure ac maent yn weithgareddau cynhwysol i ferched o bob gallu. Rydych chi hyn yn oed yn cael cerdyn hamdden a chrys t am ddim!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Wrecsam Egnïol ar 01978 297362.
Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI