Ty Pawb

Mae Noson Gomedi boblogaidd Tŷ Pawb yn ei hôl ar gyfer y Nadolig, Nos Wener 16 Rhagfyr.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Mae’r noson yn cynnwys nifer o ddigrifwyr teithiol adnabyddus:

  • Anna Thomas, y digrifwr Cymraeg ac enillydd Gwobr Comedi Newydd y BBC 2021
  • Sully O’Sullivan – Seren ryngwladol o Seland Newydd
  • Kevin Caswell Jones (arweinydd)

Yn ogystal â mwy o actau ar y noson.

Bydd y bar ar agor o 7:30 ymlaen, a’r act gyntaf am 8:00

Mae tocynnau’n £10 yr un a gallwch eu harchebu nawr trwy Eventbrite.

16+ oed

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI