Dual Carriageway

Bydd gwaith yn dechrau ar yr is-stasiwn a cheblau ar faes parcio Stryd y Farchnad ac i mewn i Stryd Gaer a’r Stryd Fawr yn ystod yr wythnosau nesaf.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Fel canlyniad, disgwylir amhariad yn y maes parcio ar Stryd y Farchnad o ddydd Sadwrn, Hydref 7, hyd at ac yn gynnwys dydd Gwener, Hydref 13.

Olygir hyn ni fydd nifer o leoedd ar gael. Cynhaliwyd mynediad trwy’r gwaith, a bu unrhyw amhariadau eu gadw i’r leiaf yn ystod y gwaith.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI