Mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi dod eto, pan mae angen i ni gymryd gofal o’n hiechyd gan fod pethau fel peswch ac annwyd yn fuan yn gallu ymledu a chyn i ni droi rownd, bydd ein brestiau i gyd yn dynn a byddwn yn pesychu!

Gall hyn fod yn arbennig o drafferthus ar gyfer pobl hŷn ac ifanc iawn neu’r rhai hynny sydd â materion iechyd penodol ac os nad ydych eisoes wedi gwneud, dylech drefnu cael brechiad ffliw. Gallai arbed lawer o boen meddwl i chi.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Dal heb benderfynu os dylech chi wneud apwyntiad ai peidio? Yna cymerwch olwg ar gyngor diweddaraf yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) yma – gallai arbed eich bywyd.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae ffliw yn lladd ac mae grwpiau penodol mewn perygl os nad ydynt wedi cael eu brechiad ffliw. Mae’r cyngor gan y DHSC yn ardderchog ac os nad ydych eisoes wedi gwneud, mae croeso i chi edrych arno. Gallai arbed bywyd heb os.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU