Mae arddangosfa newydd sbon sy’n dathlu treftadaeth bêl-droed Cymru yn agor yn Wrecsam yr wythnos hon!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed yw’r arddangosfa ddiweddaraf wedi’i ysbrydoli gan Gasgliad Pêl-droed Cymru i’w agor yn Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r arddangosfa yn tynnu sylw at hanes cyffrous pêl-droed Cymru trwy ei gysylltiadau â’r Rhyfel Byd Cyntaf, Trychineb Pwll Glo Aberfan, heriau teithio tramor, Gemau Olympaidd Paris 1924, cychwyn ffeministiaeth, anabledd a chwaraeon, pwysigrwydd un stryd arbennig yn Abertawe a man cychwyn y gêm yn nhref Wrecsam a phentref Rhiwabon.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Casgliad unigryw yn cael ei arddangos

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwrthrychau a deunyddiau archifol o Gasgliad Pêl-droed Cymru a ddewiswyd gan ddau guradur gwadd, y ddau yn gefnogwyr selog o’r gêm. Mae’r casgliad yn ymddangos mewn cyfres o arddangosfeydd â themâu: Gemau Rhyngwladol Cartref, Sêr a Chymeriadau, Ewrop a’r Byd, Clwb a Gwlad a holl agweddau o’r Gêm gan gynnwys:

 • Crys Rhif 9 Trevor Ford a wisgodd yn erbyn yr Alban, 1955
 • Crys Len Davies o daith tramor cyntaf Cymru, 1929
 • Crys Aaron Ramsey o’r gêm yn erbyn Estonia, 2009
 • Rhaglen Gêm o ‘frwydr Wrecsam’ yn erbyn Awstria, 1955
 • Rhwymyn braich capten gan Ryan Giggs, ei gêm ryngwladol olaf
 • Esgid ‘aur’ a ddyfarnwyd i John Charles
 • A’r fedal a ddyfarnwyd i Moses Russell am fod yn rhan o’r tîm buddugol wnaeth guro Lloegr, yr Alban ac Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Cenhedloedd Cartref 1923-24.

Siawns i fynd yn wallgof am bêl-droed!

Yn ogystal â’r arddangosfeydd hyn mae cyfle i ymwelwyr

 • Fwynhau ffilm yn yr archif gemau pêl-droed hanesyddol diolch i British Pathé Ltd.
 • Dewis eu hoff dîm i gynrychioli ein gwlad
 • Gosod gôl geidwaid Cymru yn nhrefn eu mawredd
 • Dadlau safleoedd ergydwyr gorau Cymru erioed
 • Rhoi cynnig ar wisgo cit pêl-droed o’r 19eg ganrif
 • A gwneud caneuon pêl-droed eu hunain i fyny.

Mae Pêl-droed am byth! i’w weld o ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019 tan ddydd Sadwrn, 11 Ionawr 2020.

Blas o’r hyn sydd i ddod

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Yn sicr mae Wrecsam yn gartref ysbrydol i bêl-droed Cymru ac mae Amgueddfa Wrecsam wedi gofalu am Gasgliad Pêl-droed Cymru ers ei sefydlu yn 2000 gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

“Mae’r cyhoeddiad diweddar o fwriad Llywodraeth Cymru i sefydlu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn un sylweddol i’r ardal, y dref a’r amgueddfa. Efallai bod yr arddangosfa hon yn rhoi blas o’r hyn sydd i ddod.”

I gael rhagor o wybodaeth:
Rhif ffôn 01978 297 460 neu e-bost museum@wrexham.gov.uk
Dilynwch Amgueddfa Wrecsam ar facebook a twitter

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!
DOES DIM OTS GEN