Mae staff ein parciau gwledig yn dathlu un o’u hafau mwyaf llwyddiannus eto gyda miloedd ohonoch yn ymweld, a chymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu’n arbennig i gadw’ch rhai bychan yn brysur.

Hoffem i chi dreulio ychydig o funudau yn pleidleisio dros eich hoff Barc Baner Werdd yn Wrecsam fel rhan o wobrau Dewis y Bobl 2017.

Wedi’i drefnu gan Cadwch Brydain yn Daclus, mae’r gwobrau yn dod o hyd i 10 hoff barc y genedl o bron i 2,000 o barciau Gwobr Baner Werdd.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Y parciau Baner Werdd yn Wrecsam yw:

Parc Acton
Parc Bellevue
Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant
Dyfroedd Alun
Parc y Ponciau
Tŷ Mawr

Cyhoeddir 10 uchaf Dewis y Bobl ar 12 Hydref.

I bleidleisio, ewch i wefan Gwobr y Faner Werdd a chlicio’r botwm “pleidleisio”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell:

“Byddem wrth ein bodd yn gweld un o’n parciau gwledig yn 10 uchaf hoff barciau’r genedl oherwydd rydym yn gwybod eu bod yn ei haeddu. Mae ein staff yn gwneud gwaith arbennig drwy gydol y flwyddyn i wneud yn siŵr bod ein parciau yn cyrraedd y safon uchel y mae pobl yn ei ddisgwyl ac nid ydynt yn ein siomi. Dangoswch eich gwerthfawrogiad trwy ddilyn y ddolen a phleidleisio dros un o’n Parciau Gwledig Baner Werdd heddiw.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI