erthygl gwadd

Mae amser yn brin i rannu’ch profiad o helpu eraill yn ystod y pandemig!

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

A wnaethoch chi wirfoddoli? Nol siopa neu bresgripsiwn i gymydog? Ymuno â grŵp cymorth? Cynnig clust i rywun a oedd angen siarad?

Byddai Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth eu bodd yn clywed am eich profiadau yn ystod Covid i helpu astudiaeth ymchwil bwysig. Bydd yr arolwg dienw 13 munud hwn yn helpu Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddysgu mwy am sut gwnaethom weithredu a sut y gall gefnogi cymunedau yn well yn y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth ac i gael mynediad i’r arolwg, sy’n cau ar Orffennaf 7, cliciwch y ddolen hon: https://bit.ly/3ezWtG4

Dyma’r negeseuon cyfryngau cymdeithasol diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Facebook: https://bit.ly/2TphlIl

Twitter: https://twitter.com/IechydCyhoeddus/status/1410224849331666947?s=20

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN