Summer Reading Challenge

Mae Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant yn ôl! Paratowch ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt, ar-lein ac yn eich llyfrgell leol yr haf hwn.

Paciwch eich bagiau gan y byddwn ni’n mynd i Wilderville, lle eithaf cŵl, lle mae yna lawer o bethau y gall Arwyr y Byd Gwyllt eu gwneud i wneud eu tref yn well i’r bobl a’r anifeiliaid sy’n byw yno.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Ymunwch ag Arwyr y Byd Gwyllt ar gyfer Her Ddarllen yr Haf eleni i ddarganfod sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth i’r amgylchedd hefyd.

Ewch draw i’ch llyfrgell leol i gasglu’ch pecynnau, darllenwch o leiaf dau lyfr dros dri ymweliad â’r llyfrgell i gasglu’ch gwobrau. Eleni mae gennym ni sticeri tystysgrif a bag gwych fel eich gwobr am gwblhau’r cynllun!

Am beth ydych chi’n aros?

Her Ddarllen yr Haf

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN