Mae ’na lawer o grwpiau chwaraeon yn Wrecsam sy’n cynnig hyfforddiant ar chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, bocsio, athletau, tennis a llawer mwy.

A ydych chi’n aelod o un o’r grwpiau chwaraeon cymunedol yma? Efallai eich bod chi’n rhan o redeg un?

Os ydych chi, yna peidiwch â cholli’r cyfle i gael mwy o gyllid a allai eich helpu chi ym mhob ffordd, o gyfarpar hyd at hyfforddiant.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae’r rownd gyntaf o geisiadau am gyllid Cist Gymunedol am 2019 ar agor, gyda cheisiadau’n cau ar ddydd Mercher, Ebrill 17.

Gall grwpiau ymgeisio am hyd at £1,500 y flwyddyn.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae ‘na nifer o grwpiau chwaraeon ac athletau da sy’n gwneud gwaith arbennig yn eu cymunedau.

“Mae Cist Gymunedol yno i helpu’r clybiau hynny gael yr adnoddau ychwanegol maent eu hangen.” Dylai’r rhai sydd yn cymryd rhan wneud yn siŵr eu bod nhw ddim yn colli allan.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Louise Brady, Cyngor Wrecsam ar louise.brady@wrexham.gov.uk; ffôn 01978 297359 neu cofrestrwch trwy ein wefan.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB