Easter in Wrexham

AWrth i’r Pasg agosáu, rydym yn rhoi hysbysiad cynnar o’r Helfa Wyau Pasg a gynhelir yng nghanol y dref ddydd Iau, 9 Ebrill rhwng 11am a 2pm.

Bydd yn dechrau yn Tŷ Pawb, a chaiff y plant greu eu basgedi Pasg eu hunain a chael peintio eu hwynebau am ddim!

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Byddent yn cael cliw yn dangos amryw o siopau yng nghanol y dref ac yn dechrau (gydag oedolyn priodol wrth gwrs) i ddod o hyd i’r siopau hynny.

Bydd gan yr holl siopau sy’n cymryd rhan fasged yn llawn siocled i’r plant roi yn eu basgedi eu hunain a bydd llythyren i’w roi ar y daflen gliwiau.

Unwaith y byddent yn dod o hyd i’r holl gliwiau, yn ôl i Tŷ Pawb i gael gwobr fechan.

Mae’r digwyddiad am ddim a bob amser yn boblogaidd, felly rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur rŵan.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN