Reuse shop Christmas Recycling

Ar 16 Tachwedd, roedd y siop ailddefnyddio yn dathlu tair blynedd ers iddi agor – pen-blwydd hapus! 🙂

Ond rywsut mae rhai pobl yn Wrecsam heb glywed am y siop na ble mae hi I’ch atgoffa, gallwch ddod o hyd i siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane 😉

Mae llawer o bobl yn ei hadnabod fel ogof Aladdin ond mae hi’n fwy fel ogof Sion Corn ar hyn o bryd.

Wrth i’r Nadolig nesáu mae llawer o bethau yn y siop ailddefnyddio y gallech eu prynu i ledaenu hwyl yr ŵyl.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Mae cymaint o bethau y gellir eu hailgylchu…”

Dywed Dave Jones, Rheolwr y siop ailddefnyddio: “Dydw i ddim yn meddwl bod llawer o bobl yn sylweddoli y gallant brynu llawer o stwff sydd ei angen arnyn nhw ar gyfer y Nadolig o’r siop ailddefnyddio. Er enghraifft, mae llawer o bobl yn prynu eu haddurniadau Nadolig o siopau mawr am y gost lawn, ond mae gennym ddigonedd o stoc mewn cyflwr ardderchog.

“Mae cymaint o bethau gallwch eu hailgylchu ac rydym yn ceisio cylchdroi ein stoc i adlewyrchu’r pethau y mae pobl yn debygol o fod eu hangen ar adegau penodol o’r flwyddyn. Felly os nad ydych wedi dechrau siopa Nadolig eto, dewch draw i’n gweld… rydych yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth sydd ei angen arnoch yn y siop.”

Os oes angen addurniadau, goleuadau a thinsel ar gyfer y goeden arnoch neu hyd yn oed y goeden Nadolig ei hun, mae’n werth ystyried y siop ailddefnyddio gan y byddwch yn chwarae’ch rhan i ailgylchu, hefyd gallwch arbed arian ar yr un pryd!

Bydd yr arian a wariwch yn y siop ailddefnyddio yn mynd tuag at helpu Hosbis Tŷ’r Eos; elusen leol wych, sy’n gwneud gwaith ardderchog yn Wrecsam ac ardaloedd cyfagos.

Os oes angen help arnoch i lenwi’ch hosanau Nadolig…

Bydd y siop ailddefnyddio yn siŵr o fedru’ch helpu. Os ydych yn ystyried prynu teledu, ewch draw i gael cipolwg… fel arfer mae llwyth o rai o feintiau amrywiol ar gael.

Ac os ydych yn ansicr ynglŷn â phrynu teledu wedi’i ddefnyddio, cofiwch bod pob eitem yn cael eu glanhau a’u bod yn cael profion diogelwch cyn iddyn nhw gael eu gwerthu 🙂

Ond os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn llai, fel arfer mae detholiad o eitemau fel setiau rhodd, teganau, DVDau, gemau cyfrifiadurol, gemau bwrdd ac addurniadau hyfryd ar gael i lenwi’ch hosanau Nadolig.

Ydych chi am wella’ch ffitrwydd yn 2020?

Adduned Blwyddyn Newydd poblogaidd yw cadw’n heini a lle da i ddechrau gwneud hyn bob amser yw beicio.

Oes angen beic arnoch chi? Dyma’r lle i chi!

Reuse shop bikes cycling

Mae dewis helaeth iawn o feiciau ar gael yn y siop ailddefnyddio. O feiciau plant i feiciau oedolion, beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano rydych yn siŵr o ddod o hyd iddo yn y siop ailddefnyddio 🙂

Byddai’r rhan fwyaf ohonom yn hoffi cael beic yn anrheg Nadolig mewn gwirionedd. Mae pob beic yn cael eu storio y tu allan i’r siop felly gallwch gael cipolwg arnynt a’u gwirio cyn prynu felly dewch draw i weld.

Ail-roddwch eich anrhegion di-eisiau

Mae pawb wedi derbyn anrheg Nadolig di-eisiau rywbryd yn eu bywydau 🙁

Ond nid yw’r ffaith nad yw’r anrheg at eich dant chi yn golygu nad yw’n berffaith i rywun arall. Mae ail-anrhegu yn golygu rhoi’ch anrhegion di-eisiau i bobl eraill a byddai’r siop ailddefnyddio yn ddiolchgar iawn pe baech yn ystyried rhoi’r eitemau hyn iddyn nhw.

Ychwanega Dave: “Os ydych yn cael unrhyw anrhegion nad ydych yn meddwl y byddwch yn eu defnyddio, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn ystyried dod â nhw i’r siop. Heb roddion ni fyddem yn gallu gweithredu, felly rydym yn gwerthfawrogi popeth a dderbyniwn. Rydym yn dibynnu ar roddion drwy gydol y flwyddyn, felly cofiwch amdanom y tro nesaf y byddwch yn clirio’r tŷ hefyd.”

Gallwch roi eitemau i’r siop ailddefnyddio yn unrhyw un o’n tair canolfan ailgylchu; siaradwch gydag un o’n cynorthwywyr a fydd yn eich cyfeirio i’r man cywir.

Diolch am feddwl am ailgylchu a Nadolig Llawen cynnar.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN