Mae’n bosibl bod y rhai ohonom sy’n defnyddio’r orsaf fysiau yng nghanol y dref wedi sylwi ar gyflwr gwael Stryt y Drindod yn ddiweddar oedd angen ei hailwynebu

Mae’r ardal yn un o’r rhai prysuraf yn Wrecsam ac roedd ailwynebu’r ffordd bob amser yn mynd i fod yn anghyfleus i ddefnyddwyr bysiau a gyrwyr!

Ond roedd ein contractwyr, Roadway wedi gwneud popeth i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud ar ddydd Sul ar ôl trefnu i fysiau weithredu’r ochr arall i’r Orsaf Fysiau i allu cau’r ffordd sy’n arfer bod yn brysur.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Hysbyswyd yr Eglwys a busnesau cyfagos hefyd i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl ar y diwrnod.

Roedd y contractwyr yn wynebu ras yn erbyn amser i sicrhau fod popeth wedi’i wneud mewn cyfnod byr o amser ac rydym yn falch o ddweud eu bod wedi llwyddo a rhwng 5.30am a 3.30pm roedd y ffordd wedi’i hailwynebu, cafodd y marciau ffordd eu disodli ac roedd y ffordd yn agored i draffig yn fuan fin nos.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Roedd y trefniadau gwaith ardderchog gyda Roadways yn golygu bod y gwaith wedi’i wneud gyda’r amhariad lleiaf ac mewn pryd ar gyfer digwyddiadau’r Nadolig fydd yn dod â llawer o ymwelwyr i Wrecsam. Hoffwn ddiolch iddynt am ansawdd y gwaith sydd wedi gwella golwg yr ardal hon yn fawr iawn, iawn.”

Gallwch weld y lluniau cyn ac ar ôl cwblhau’r gwaith:

 

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN