Trams

Mae gan Amgueddfa Wrecsam ddau dram hanesyddol, ac mae’r amser wedi cyrraedd i benderfynu beth yw’r dyfodol ar eu cyfer.

Nos Iau, 31 Mawrth rhwng 7pm a 8.30pm, byddwn yn cynnal seminar trwy gyfrwng Zoom er mwyn i chi gael cyfle i ddysgu mwy am y tramiau a’r gwaith y gellir ei wneud.Os hoffech gymryd rhan, cofrestrwch yma. Byddwn hefyd yn gofyn i chi lenwi ein holiadur i adael i ni wybod beth ydych chi’n credu y dylem ni wneud gyda nhw.

Y tramiau yma yw’r unig rai sydd dal i fodoli o fflyd Wrecsam o 10 tram a brynwyd gan Gwmni Brush Electrical Engineering. Cawsant eu hadeiladu yn 1903, gan redeg rhwng canol tref Wrecsam a Rhosllanerchrugog tan 1927, pan gawsant eu disodli gan fysiau a phan werthwyd y fflyd.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Mae’r tramiau’n cael eu cadw mewn storfa agored yng Nglofa’r Bers. Maen nhw mewn cyflwr gwael iawn, felly mae gwasanaeth yr Amgueddfa wedi penodi ymgynghorwyr i roi cyngor ynglŷn â’u cadw nhw at y dyfodol.

Rhai o’r dewisiadau posibl ydi:

  1. Gwneud dim
  2. Rhoi’r tramiau i amgueddfa tramiau arbenigol
  3. Eu hadfer i’w hymddangosiad gwreiddiol fel tramiau gweithredol ar gyfer arddangosfa sefydlog dan do yn yr amgueddfa neu mewn lleoliad arall
  4. Eu hadfer a’u defnyddio fel seddi ar gyfer y caffi, neu ofod arddangos o fewn y siop
  5. Eu hadfer i fod yn weithredol eto
  6. Eu hadfer fel bythynnod gwyliau i’w rhentu

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect a’r dewisiadau posibl mewn dogfen sydd wedi’i llunio gan yr amgueddfa ac sydd ar gael yn rhan o’r arolwg.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU