Bydd y Sioeau Cerddoriaeth Fyw boblogaidd dros amser cinio yn Nhŷ Pawb yn dod i ben am y tymor ddydd Iau, pan fydd Elias Ackerley yn sicr o roi gwefr i’r gynulleidfa gyda’i dalentau anhygoel ar y piano.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad i ac am ddim i fynychu ac ymlaen rhwng 1pm a 2pm.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Un o Wrecsam ydi Elias Ackerley a dechreuodd ddysgu’r piano yn 5 oed tra’n byw yn Ne Corea, gan ennill cystadleuaeth piano Gumi International yn 2012. Ym mis Mai 2013 ac yn 11 oed, rhoddodd Elias ei ddatganiad cyntaf yng Nghaer ac mae’n parhau i berfformio cyngherddau datganiad a cherddorfaol. Mae Elias yn ddisgybl i Dr. Murray McLachlan yn Chetham’s ym Manceinion, ac o dan ei warchodaeth o, Elias oedd enillydd ieuengaf erioed cystadleuaeth Chetham’s Beethoven yn 2015.

Cyrhaeddodd rownd derfynol yng nghategori allweddellau yng nghystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC 2018. Enillodd Elias Gystadleuaeth Bosendorfer ym Manceinion yn ddiweddar. O fis Awst, bydd yn astudio yn The Curtis Institute of Music, Philadelphia, gyda’r athro byd enwog, Gary Graffman.

“Cerddorion dawnus”

Dywedodd Derek Jones, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori “Mae’n bleser gennym groesawu Elias i berfformio yn ein Sioe Gerddoriaeth Fyw olaf ac rydym yn ffodus fod gennym gerddorion mor ddawnus sydd wedi cyfrannu’n wych i’n cyngherddau trwy gydol y tymor.

“Rydym yn cymryd seibiant am 7 wythnos dros yr haf a bydd y Sioeau Cerddoriaeth Fyw yn ôl ar gyfer cyfres yr hydref ddydd Iau 19 Medi pan fydd y gyfres yn agor gyda datganiad piano a soddgrwth gan Tim Stuart ac Ursula Byzdra. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi am eich ffyddlondeb a’ch cefnogaeth barhaus – mae hi bob amser yn ddiymhongar gweld cymaint ohonoch chi yn ein cynulleidfa, felly gan bob un ohonom yn Nhŷ Pawb – diolch i chi”.

Bydd Sioe Cerddoriaeth Fyw yn lansio ei amserlen ar gyfer yr hydref ddydd Iau 19 Medi am 1pm gyda datganiad ar gyfer y piano a’r soddgrwth gan Tim Stuart ac Ursula. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am Sioeau’r tymor nesaf yn fuan.

Dyma ragflas o’r arlwy:

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

I WANT MY SAY! NO…I DON’T WANT A SAY