Nid yw tywydd yr haf yn rhy ddrwg ar hyn o bryd!

Ond- er nad ydym eisiau swnio’n negyddol! – ni fydd yn hir cyn iddi ddechrau tywyllu eto.

Gyda hynny mewn golwg, roeddem eisiau rhannu newyddion da i’r holl glybiau pêl-droed lefel cymunedol, clybiau ieuenctid a thimau llai sydd eisiau dal ati i chwarae ar ôl machlud yr haul.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ydych chi’n rhan o un o’r grwpiau hyn? Os felly, darllenwch y canlynol…

Llifoleuadau newydd ar gyfer cae Clywedog

Mae’n debyg y byddech yn gwybod am y gwaith a wnaed yn ein canolfannau hamdden a gweithgareddau, ochr yn ochr â’n partneriaid Freedom Leisure.

Ond ynghyd â gwella’r canolfannau, rydym hefyd wedi buddsoddi mewn gwelliannau i’r cyfleusterau aml-ddefnydd sy’n cael eu darparu gan Freedom Leisure mewn ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol – ynghyd â chaeau ar safleoedd ysgol.

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn wrth ein gwaith ym mis Awst yn gosod colofnau llifoleuadau newydd ar y cae bob tywydd yn Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun – gan olygu y gall y cae gynnal gemau a hyfforddiant fin nos, hyd yn oed ar ôl i nosweithiau’r hydref gyrraedd.

Rydym yn awr yn derbyn archebion ar gyfer unrhyw hyfforddiant a gemau gyda llifoleuadau yn dechrau o’r 1 Medi.

Ar gyfer y clybiau sydd ymhellach oddi wrth y safle, mae modd archebu’r caeau 3G gyda llifoleuadau yn y Waun, Morgan Llwyd a Queensway.

I archebu, cysylltwch â’ch canolfan hamdden a gweithgareddau agosaf.

Archebwch yn awr

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Er ei bod ychydig yn gynnar i ni ddechrau hyrwyddo pêl-droed gyda llifoleuadau, mae nifer o archebion eisoes wedi’n cyrraedd ar gyfer gemau a hyfforddiant gyda llifoleuadau ar y cae bob tywydd yn Ysgol Clywedog, a gwyddwn y bydd mwy o alw wrth i’r hydref agosáu.

“Bydd y llifoleuadau newydd yn eu lle o’r 1 Medi, felly dylai clybiau a grwpiau chwaraeon archebu yn awr”.

Gellir archebu drwy gysylltu â:

  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun: 01691 778 666
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog 01978 262 787 neu 01978 369540 (Gwyn Evans)
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd  01978 314 693
  • Stadiwm Queensway: 01978 355 826

Fel arall, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy wefan Freedom Leisure.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

APPLY FOR A PUPIL DEVELOPMENT GRANT