Remembrance

Bydd y Gwasanaeth Coffa yn arbennig iawn eleni gan y byddwn yn coffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cynhelir y Gwasanaeth ger Cofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Modhyfryd ddydd Sul, 11 Tachwedd am 10.55am.

Am 10.59 bydd y biwglwr yn canu’r “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch.

Estynnir gwahoddiad i chi ddod i’r digwyddiad teimladwy hwn i gofio’r rhai hynny a frwydrodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd, a’r holl ryfeloedd sydd wedi rhygnu ymlaen ers hynny.

Mae’r Gorchymyn Gwasanaeth ar gael i’w lawrlwytho yma, a bydd copïau ar gael ar y diwrnod hefyd.

Dylai aelodau o’r cyhoedd nodi y bydd ffensys yn cael eu gosod am 10.30am yn y lleoliadau canlynol er mwyn i’r parêd allu parhau yn ddiogel ac i ddiogelu’r ardal:

  • Stryt Caer (gerllaw hen dafarn y Feathers)
    • Stryt Holt (wrth ymyl tafarn y Welch Fusilier)
    • Ffordd Caer (wrth ymyl cylchfan Ffordd Caer/Ffordd Powell)

Bydd mynediad i Faes Parcio Bodhyfryd ger Byd Dŵr, felly, ar gael tan 10.30am.

Bydd cyfleusterau ar gael ar gyfer pobl oedrannus, anabl neu fethedig i ddilyn y gwasanaeth y tu mewn i’r Neuadd Goffa, os dymunent.

LAWRLWYTHO’R GORCHYMYN GWASANAETH