Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng nghanol y dref ac mae angen i fusnesau gymryd rhan i wneud yn siŵr bod gan pawb sy’n ymweld le diogel lle gallant fynd i deimlo’n ddiogel.

Nid yw pob un ohonom yn gallu mynd o gwmpas ein bywyd o ddydd i ddydd gyda hyder, i rai, gall ymweld â chanol y dref fod yn dasg angenrheidiol ond anodd. Mae’n bosibl y byddant yn teimlo panig, straen, neu’n arbennig o ddiamddiffyn a phan fydd hyn yn digwydd, gall arwydd syml mewn ffenestr siop neu ddrws ddod â chysur a sicrwydd.

“Lle diogel pan fydd angen”

Mae menter “Lle Diogel” yn cael ei rhedeg gan SWS (Safonau Gwasanaethau Wrecsam) ac mae’n rhan o gynllun cenedlaethol. Mae’n rhoi sicrwydd i bobl o wybod bod ganddyn nhw, neu bobl maen nhw’n gofalu amdanynt, le diogel i fynd pan fydd angen. Gall y lle diogel fod yn siop, tafarn, llyfrgell, adeilad cyngor neu unrhyw le sydd ar gael i’r cyhoedd. Bydd sticer yn nodi bod y lle yn “Lle Diogel” a bydd hefyd yn ymddangos yn y gronfa ddata genedlaethol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bydd defnyddwyr wedi cofrestru a byddant yn cario “Cerdyn Lleoedd Diogel” gyda rhifau ffôn arno a dylent ei gario bob amser. Pan fyddant mewn “Lle Diogel”, bydd staff yn gallu defnyddio’r rhifau ffôn i ffonio aelod o’r teulu neu ffrind agos i ddod i roi cefnogaeth.

Mae’r holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan SWS ac ni fydd yn para mwy nag 20 munud.

“Awyddus i gymryd rhan”

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Rwy’n cefnogi’r prosiect hwn yn llawn a bydd yn mynd gam ymhellach i wneud canol ein tref mor hygyrch ag sy’n bosibl i ymwelwyr. Rwy’n gwybod ei fod wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn ardaloedd eraill ac rwy’n siŵr y bydd busnesau Wrecsam yn awyddus i gymryd rhan a chofrestru i fod yn “Lle Diogel”.”

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn lle diogel? Cysylltwch ar 01978 298475 a gofynnwch am Debbie neu Nicole neu anfonwch e-bost at debbie.jackson@wrexham.gov.uk neu nicole.mitchell-meredith@wrexham.gov.uk

Darllenwch ragor am SWS yma:

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/rhywun-eisiau-sws/

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.