Are you an ICT lion?
Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau.

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm Seilwaith profiadol i ymuno â’n tîm TGCh aml-fedrus.

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm ag ystod o sgiliau a fydd yn ail-lunio’r gwasanaeth ar gyfer ein gweithwyr a’n cwsmeriaid dros y blynyddoedd nesaf.

Ychwanegwch at eich gyrfa a meithrin doniau newydd mewn amgylchedd sydd yn ddigon mawr i gynnig twf gyrfaol ond yn ddigon bach i ddatblygu sgiliau unigol.

FEDRAI DDIM AROS, CYMERWCH FI I’R FFURFLEN GAIS.

Beth allwch chi ei wneud i ni?

Ydych chi’n gallu arddangos gwybodaeth a phrofiad o weithio mewn amgylchedd TGCh prysur?

Ochr yn ochr â’r Arweinydd TGCh, byddwch yn penderfynu sut y caiff seilwaith ei ddylunio a’i ddarparu, ac yn rheoli’r adnoddau a’r staff ar y tîm seilwaith TGCh yn unol â blaenoriaethau trawsnewid a Strategaethau TGCh y Cyngor, gan gynnwys mudiad cloud.

Mae ein tîm yn cefnogi ystod eang o dechnolegau, a byddai profiad o reoli Firewall, Microsoft Server, Cisco WAN, LAN a thechnolegau Di-wifr yn fanteisiol ar gyfer y rôl hon, yn ogystal â gwybodaeth am VMWare a datrysiadau diogelwch eraill.

Rydym eich angen chi!

Os ydych chi yn arweinydd rhagorol gydag arbenigedd mewn TGCh, mae arnom angen chi.

YDW! RYDW I EISIAU YMGEISIO
NA, MI WNÂI ANWYBYDDU’R CYFLE RHAGOROL HWN