Mae’n adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd ym mhobman allan yn chwilio am hwyl yn yr haf!

Nawr yw’r amser delfrydol i fynd i lawr i Tŷ Pawb – canolbwynt celfyddydau, cymuned a marchnadoedd newydd sbon Wrecsam!

Mae gennym raglen haf yn hollol orlifo gyda digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer pob oedran!

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Felly beth sy’n digwydd?

Gallwch chi lawrlwytho’r canllaw llawn ar waelod y dudalen hon ond dyma rai o’r uchafbwyntiau…

Clwb Ffilm Teulu

Bob dydd Mawrth 10am-12pm, byddwn yn dangos ffilm deuluol yn ein hystafell theatr newydd. Bydd ffilmiau’n cynnwys ffefrynnau a clasuron megis Disney’s Peter Pan, The Incredibles a Brave!

Bydd gweithgaredd crefft thematig yn dilyn pob ffilm hefyd.

Bydd bwyd, diodydd a thriniaethau ar gael gan ein Llys Bwyd. Beth am drin eich hun i rai hufen iâ a choffi?

Gweithgareddau crefft am ddim

Fe fyddwn ni’n cynnal pob math o weithgareddau crefft trwy gydol yr haf, gan gynnwys bob dydd Llun, 10am-12pm, pan fyddwn ni’n cynnal gweithgareddau gan gynnwys gwneud cylchgrawn, jig-so, adrodd straeon a chreu eich lluniau cerddorol eich hun a ffonau symudol hongian!

Bydd pob gweithgaredd hefyd yn cynnwys taith o amgylch ein orielau.

Gwnewch eich pizzas eich hun

Ddydd Mercher Gorffennaf 25, 2pm-3pm, bydd Plât Bach Tŷ Pawb yn eich helpu i greu eich pizza eich hun!

Cerddoriaeth fyw

Fe fydd gennym berfformiadau arbennig iawn AM DDIM i’r teulu cyfan ei fwynhau!

Ddydd Gwener y Awst 3, fe fyddwn ni’n ymuno â pherfformwr ifanc lleol talentog Elan Catrin Parry, wrth iddi ddathlu rhyddhau ei albwm cyntaf ‘Angel’ gyda pherfformiad di-dâl unigryw yn Nhŷ Pawb.

Bob dydd Mercher trwy gydol y gwyliau, 12pm-2pm (yn dechrau Awst 1), bydd Megan Lee, artist recordio a chyfansoddwr caneuon sydd â dim ond 14 oed, yn perfformio i ni. Peidio â chael eich colli!

Bydd gennym hefyd weithdai drwm a gitâr, sesiynau dawns i blant, celf bap, gemau bwrdd, sesiynau darllen teuluol a digon o fwy o gelf a chrefft!

Cael y canllaw llawn

Lawrlwythwch y canllaw llawn yma

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN