Question marks

Nid yw pawb yn gwirioni ar strategaethau, ond cofiwch y gallai strategaethau Cyngor Wrecsam effeithio arnoch chi am flynyddoedd.

Mae Strategaeth gyfranogi Cyngor Wrecsam wedi’i chyhoeddi ar-lein ac rydym yn gofyn i bobl leisio’u barn arni.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Os cymerwch chi gip, fe sylwch nad gofyn eich barn yn unig sydd gennym mewn golwg, ond ein bod eisiau’ch cynnwys chi mewn penderfyniadau go iawn wrth lunio’r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio.

Cyn gwneud hyn, rydym eisiau gwybod os ydych chi’n credu bod ein cynlluniau ni’n iawn.  Ydych chi’n meddwl bod y pethau rydym eisiau eu gwneud yn iawn? Ydych chi’n cytuno ein bod wedi cynllunio’r ffyrdd gorau o gyflawni’r rhain?

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 6 Medi, felly cliciwch yma i ddweud eich dweud!

Os na fedrwch chi ymateb i’r ymgynghoriad ar-lein gallwch ofyn am gopi ar bapur yn Gymraeg a Saesneg, yn ogystal â fformatau ac ieithoedd eraill.

E-bostiwch ni ar telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR