Van Driver Wrexham Library

Ydych chi’n yrrwr fan sy’n chwilio am waith ychwanegol?

Os felly, gall y swydd hon fod yn berffaith i chi …

Rydym yn hysbysebu ar gyfer Gyrrwr Fan Wrth Gefn. Cynigir oriau ar sail fel bo’r angen, ond gall fod yn ffordd dda ar gyfer incwm ychwanegol.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn berchen ar fan – mae gennym ein cerbyd ein hunain y byddwch yn ei yrru.

Oes gennych chi ddiddordeb? Darllenwch ymlaen…

Rydym yn chwilio am rywun i ddarparu gwasanaeth dosbarthu a chasglu stoc ac adnoddau llyfrgell. Bydd hyn ar gyfer llyfrgelloedd o fewn Cyngor Bwrdeistref Wrecsam yn bennaf, ac yn achlysurol ar draws Gogledd Cymru.

Bydd yr unigolyn iawn yn rhywun sydd ddim angen llawer o oruchwyliaeth, sy’n hunan-gymhellol ac yn ddibynadwy.

Mae bod yn drefnus iawn, yn gyfathrebwr da ac yn ddibynadwy hefyd yn rhai o’r pethau rydym yn chwilio amdanynt.

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhan hanfodol o sut mae ein llyfrgelloedd yn gweithredu, felly byddwch yn rhywun sy’n mwynhau cyfrifoldeb.

Felly mae trwydded yrru lawn a dilys yn hanfodol 🙂

I weld y disgrifiadau swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener, 25 Ionawr.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch