Children's play sessions in Wrexham

Mae llawer o oedolion a phlant yn dibynnu ar y cyngor. Mae eu hansawdd bywyd yn dibynnu ar yr arbenigedd a’r gofal rydym yn ei ddarparu.

Os ydych chi’n gweithio o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, rydych eisoes yn gwybod hynny.

Ac os oes gennych brofiad o arwain a rheoli timau – ac os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf – efallai fyddai gennych ddiddordeb yn y swyddi hyn…

Pennaeth Gwasanaeth – Rhianta Corfforaethol

Rydym yn awyddus i benodi unigolyn all wneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant – gan oruchwylio gwasanaethau megis mabwysiadu a maethu, a sicrhau bod plant a gadawyr gofal sy’n cael eu gofalu gan y cyngor yn cael y gefnogaeth a’r cyfleoedd iawn.

Dyma rôl uwch, a fydd yn gyfrifol am tua 85 o weithwyr ar gyllideb o £10.8 miliwn.

Felly mae angen rhywun gyda digon o brofiad arweinyddiaeth, a gafael gadarn ar berfformiad a rheoli’r gyllideb.

Yn gyfnewid, byddwn yn cynnig hyfforddiant a datblygu gwych – gan gynnwys mynediad at hyfforddiant un i un.

Mae gwyliau blynyddol hael, cyfle i weithio’n hyblyg a mynediad at Gynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol.

Oes gennych chi ddiddordeb? Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth.

GWNEWCH GAIS RŴAN

Pennaeth Gwasanaeth / Unigolyn Cyfrifol – Gwasanaethau Darparwyr

Rydym hefyd yn chwilio am rywun i reoli twf ein gwasanaethau darparwyr gofal cymdeithasol oedolion a phlant – gan oruchwylio ansawdd y gofal a’r gefnogaeth rydym yn ei gynnig.

Bydd ganddynt wybodaeth eang o ddeddfwriaethau gofal cymdeithasol, ynghyd â phrofiad o arwain gwasanaethau gofal cymdeithasol… a rheoli gweithlu mawr ac amrywiol, â chyllideb o £11.6 miliwn.

Byddwn yn cynnig hyfforddiant a datblygu gwych, gan gynnwys mynediad at hyfforddiant un i un, gwyliau blynyddol hael, cyfle i weithio’n hyblyg a mynediad at Gynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol.

Yn meddwl mai chi fyddai’r person delfrydol? Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth.

GWNEWCH GAIS RŴAN