winter fiel

Os ydych chi o fewn oedran gweithio ac yn byw yn Wrecsam, mae’n bosib bod gennych hawl i daliad untro o £100 i helpu gyda’ch biliau tanwydd y gaeaf hwn.

Os yw un person ar eich aelwyd yn derbyn un o’r budd-daliadau lles sy’n cael eu rhestru isod, a’u bod nhw hefyd yn gyfrifol am dalu’r biliau tanwydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL