Wrexham

Ni fyddai boreau Llun yr un fath heb yr Farchnad Dydd Llun.

Yr swn, y cellwair, yr atmosffer marchnad stryd. Mae’n gret.

Mae’r marchnad yn cymrud lle ar (dyfalwch chi yn gywir) pob Dydd Llun.

Rhag ofn rydych chi wedi anghofio faint mor dda mae’r farchnad, dyma restr o bethau rydym wrth ei boddau amdano.

1. Y cynnyrch ffres

Fel arfer nid oes gan fasnachwyr marchnad mynediad i’r fath o dechnoleg sydd gan archfarchnadoedd i gadw bwyd yn ffres hir cyn iddo gyrraedd ein silffoedd.

Mae hyn yn beth da. Mae’n golygu’r cynnyrch rydych chi’n brynu o farchnad yn bron gwarentedig i bod yn ffres.

2. Ffordd wych i gymryd rhan yn y gymuned leol

Chwilio am ffordd i gwrdd â phobl newydd? Mae Marchnad dydd Llun yn gymuned amrywiol o bobl sy’n dod ynghyd bob wythnos.

Boed yn gwsmeriaid neu’n berchnogion stondinau, rydych yn siŵr o gwrdd â rhywun diddorol.

Beth am bicio draw am sgwrs?

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

3. Y Bargeinion

Angen waled newydd? Eisiau ychydig o CDs i’ch car? Pam fuasech chi’n talu’r pris llawn pan fuasech chi’n cael yr un peth am ffracsiwn o’r pris yn y farchnad? Chwalwch y chwedl mai’r archfarchnadoedd yw’r dewis rhataf!

4. Iachâd i Felan dydd Llun

 Does neb yn hoffi dydd Llun. Codwch eich calon drwy brynu anrheg anarferol i’ch hun o’r farchnad

5. Mae’n ehangu

Ydi, dyna chi – mae Marchnad dydd Llun yn mynd yn fwy ac yn well Eisiau bod yn rhan o’r ehangiad hwn? Cysylltwch i roi manylion canlynol i drafod caffael eich stondin bersonol eich hun.

Ffôn: 01978 297050

E-bost: property@wrexham.gov.uk

Wrexham Monday Market