Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Helpwch ni i atal pobl rhag tipio’n anghyfreithlon

Mae ein ceidwaid wedi bod yn adrodd am achosion o dipio anghyfreithlon o amgylch Parc Stryt Las yn Johnstown. Mae staff y parc wedi bod yn casglu sbwriel...

Allech chi ein helpu i oresgyn rhwystrau i gynhwysiant?

Mae’r Hwb Cyfeillion yn gymuned o unigolion a grwpiau sy’n dod at ei gilydd i gwrdd â phobl newydd, i fwynhau, a chydweithio i wella mynediad a...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...
Environment

Rŵan ‘di’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ar wella ein hamgylchedd

Mae pawb yn poeni am y sefyllfa bresennol yn sgil Covid-19 a sut fydd y feirws yn effeithio arnom ni yn ystod y gaeaf ac wrth i’r...
Open for Business

Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch

Gyda'r newyddion bod y cyfyngiad teithio 5 milltir yn cael ei lacio ar draws Cymru, fe’ch anogir i gyd i ddychwelyd i ganol y dref sydd Ar...
Wrexham Gateway

Porth Wrecsam – gweledigaeth ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug yn symud ymlaen

Y llynedd cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer adfywio sylweddol ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug i mewn i Wrecsam er mwyn ei weld yn cael ei drawsnewid yn...

Amser i Siarad

Fe wnaeth Canolfan Deulu Tŷ Ni gynnal diwrnod Amser i Siarad 6 Chwefror, gan gyd-daro â’r digwyddiad cenedlaethol. Cafwyd cacennau cartref ac olewau aromatherapi ymlaciol ac anogwyd pobl...
adoption

Oes gennych chi sgiliau rheoli rhagorol? Allech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant...

Mae’n amser cyffrous i ymuno â Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru ac rydym ni wrthi’n recriwtio ar gyfer naw swydd barhaol newydd o fewn y tîm. Mae’r gwasanaeth yn...
Chirk

Digwyddiad cyfredol yn Y Waun

Rydym yn gweithio ar sail aml asiantaeth gyda’r Heddlu, y gwasanaeth Tân ac Achub, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â’r tân yn Kronospan. Mae’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.5 ° C
16.1 °
14.4 °
33%
3.6kmh
0%
Maw
11 °
Mer
11 °
Iau
13 °
Gwe
14 °
Sad
12 °
- Hysbysebu -