dwi’n gobeithio astudio gwaith cymdeithasol a dod yn weithiwr cymdeithasol fy hun a helpu...

Person ifanc rhwng 16 a 25 oed yw rhywun sydd yn gadael gofal, sydd wedi derbyn gofal y tu allan i’w teulu ar ryw adeg. Gall y cyfnod...

Trefnwyr FOCUS Wales yn derbyn cydnabyddiaeth ddinesig

Nawr yn ei 10fed flwyddyn, bydd FOCUS Wales yn cael ei chynnal yn Wrecsam rhwng 7fed a 9fed o Hydref Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er...
Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Tîm Dylunio Wedi’i Gyhoeddi

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â'r penseiri Purcell a...

⚽POB LWC CYMRU⚽

Gan fod pencampwriaeth yr Ewros ar fin cychwyn, hoffem anfon ein dymuniadau gorau a’n cefnogaeth i garfan Cymru. Ar y nosweithiau cyn gemau grŵp Cymru, byddwn yn goleuo...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Helpwch ni i atal pobl rhag tipio’n anghyfreithlon

Mae ein ceidwaid wedi bod yn adrodd am achosion o dipio anghyfreithlon o amgylch Parc Stryt Las yn Johnstown. Mae staff y parc wedi bod yn casglu sbwriel...

Allech chi ein helpu i oresgyn rhwystrau i gynhwysiant?

Mae’r Hwb Cyfeillion yn gymuned o unigolion a grwpiau sy’n dod at ei gilydd i gwrdd â phobl newydd, i fwynhau, a chydweithio i wella mynediad a...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...
Environment

Rŵan ‘di’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ar wella ein hamgylchedd

Mae pawb yn poeni am y sefyllfa bresennol yn sgil Covid-19 a sut fydd y feirws yn effeithio arnom ni yn ystod y gaeaf ac wrth i’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -