The Groves in Wrexham

Diweddariad am y Groves – Medi 13, 2017

Wedi’i bostio ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam. Mae’r cyngor, yr heddlu a gweithwyr iechyd ac elusennol yn parhau i gydweithio i geisio rheoli camddefnyddio sylweddau a digartrefedd...

Pe bai etholiad yn cael ei gynnal yfory, a fyddech chi’n cael pleidleisio?

Yn fuan iawn byddwn yn dechrau anfon ffurflenni atoch yn gofyn i chi wirio a diweddaru eich gwybodaeth ar y gofrestr etholwyr. “Canfasio Blynyddol” yw’r enw swyddogol am...

Diddordeb mewn rhandiroedd? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ni ellir gorbwysleisio'r manteision o gael rhandir. Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn poeni am “filltiroedd bwyd” a’r hyn sydd wedi mynd i mewn...

Rhyfeddodau Wrecsam 2018 – ai chi fydd yr enillydd?

Rydyn ni’n gwybod eich bod chi’n hen lawiau hefo camerâu, gan gynnwys y rhai ar eich ffonau a'ch llechi, ac fe hoffem ni eich gweld chi’n eu...
Wrexham

Spice: Dim datrysiad hawdd – ond mae llawer o bobl yn parhau i chwilio

‘Spice.' ‘Mamba.’ Cyffuriau Cyfreithlon. Nid oedd y geiriau hyn yn golygu fawr ddim i ni ychydig flynyddoedd yn ôl. Ond maent bellach yn gyfystyr â phroblem sy’n effeithio ar...

Cerddoriaeth yn y parc wedi ei ganslo heno (28 Gorffennaf)

Mae Cerddoriaeth yn y parc ym Mharc Bellevue wedi ei ganslo oherwydd bod y tywydd gwlyb yn achosi pryderon iechyd a diogelwch Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor...

Beth am arbed arian mewn mannau lleol poblogaidd?

Mae This is Wrexham yn cynnig cerdyn newydd gwych sy’n eich galluogi i gefnogi twristiaeth leol a sydd hefyd yn caniatáu i chi gael cyfleoedd arbennig i...
Food advice from Wrexham Council

A allai’ch bwyd eich gwneud yn sâl? 4 ffordd i osgoi gwenwyn bwyd

Mae gwenwyn bwyd yn beth diflas dros ben. Mae’r haf yn ei anterth ac wrth i ni gyd ddechrau tynnu ein barbiciws allan - mae'n bwysig cymryd gofal...

Pennaeth yn Symud Ymlaen

Mae’r Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam, wedi cyhoeddi ei bod wedi derbyn cynnig i fod yn Brif Weithredwr gyda Chyngor Walsall. Ymunodd Helen â Chyngor Wrecsam...

Sefydlu nodau gyda chynllun ar gyfer Addysg Gymraeg – darllenwch fwy

Bydd Cyngor Wrecsam yn dadorchuddio’i nodau i helpu cymaint o bobl â phosibl i fod yn ddwyieithog, gyda’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cael ei drafod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
15.2 ° C
16 °
15 °
87%
5.1kmh
75%
Gwe
14 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
18 °
Maw
21 °
- Hysbysebu -