Mae’r canlyniadau i mewn – eich barn am atyniad newydd canol tref Wrecsam

Y mis diwethaf lansiwyd arolwg cyhoeddus ledled Cymru i'n helpu i ddylunio atyniad newydd sbon sy'n dod i ganol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam, mewn partneriaeth â Llywodraeth...

Ffurflen ffeithiau Cais Dinas Diwylliant Wrecsam #Wrecsam2025

Beth am i ni gynyddu ein huchelgais gyda’n gilydd wrecsam2025.com (gwefan) #Wrecsam2025 (ein #nod) Bod yn Ddinas Diwylliant 2025 Cystadleuaeth a gaiff ei rhedeg gan DCMS – adran y DU...
Magistrates Court Wrexham Law

Dirwyo Landlordiaid Didrwydded yn dilyn erlyniadau llwyddiannus

Mae gweithredu Tai Amlfeddiannaeth didrwydded wedi arwain at ddau erlyniad llwyddiannus gan ein Tîm Gwarchod y Cyhoedd a chafodd y landlordiaid ddirwyon. Plediodd Christopher Tye a Darren Evans...
Refugee Support

Sut i helpu Pobl sy’n Ceisio Lloches yn Wrecsam

Mae’r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Affganistan yn ddiweddar wedi ein syfrdanu a pheri pryder i ni i gyd, yn enwedig trafferthion y rhai sy’n...

dwi’n gobeithio astudio gwaith cymdeithasol a dod yn weithiwr cymdeithasol fy hun a helpu...

Person ifanc rhwng 16 a 25 oed yw rhywun sydd yn gadael gofal, sydd wedi derbyn gofal y tu allan i’w teulu ar ryw adeg. Gall y cyfnod...

Trefnwyr FOCUS Wales yn derbyn cydnabyddiaeth ddinesig

Nawr yn ei 10fed flwyddyn, bydd FOCUS Wales yn cael ei chynnal yn Wrecsam rhwng 7fed a 9fed o Hydref Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er...
Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Tîm Dylunio Wedi’i Gyhoeddi

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â'r penseiri Purcell a...

⚽POB LWC CYMRU⚽

Gan fod pencampwriaeth yr Ewros ar fin cychwyn, hoffem anfon ein dymuniadau gorau a’n cefnogaeth i garfan Cymru. Ar y nosweithiau cyn gemau grŵp Cymru, byddwn yn goleuo...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
8.8 ° C
10 °
7 °
93%
5.9kmh
100%
Mer
13 °
Iau
15 °
Gwe
13 °
Sad
14 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -