Bwrdd Dros Dro Dinas Diwylliant Wrecsam – Telerau

(1) Pwrpas a Chefndir Yn 2021-22, cyflwynodd Sir Wrecsam gais ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025. Mae Dinas Diwylliant y DU yn rhaglen ar gyfer y DU...
Wrexham Shopmobility

Cadw’n gynnes tra’r ydych yn aros yn Shopmobility Wrecsam!

Erthygl gwestai o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam O’r 28 Tachwedd, gall aelodau o’r cyhoedd alw i mewn i Shopmobility Wrecsam i gynhesu, i gael diod gynnes a siarad...

Anfonwch eich neges i dîm Cymru

Dangoswch eich cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru yng ngemau Cwpan y Byd! Rydym ni wedi uno â @GwylWalGoch i anfon negeseuon “Pob lwc” gan Wrecsam - cartref...

Mae’r canlyniadau i mewn – eich barn am atyniad newydd canol tref Wrecsam

Y mis diwethaf lansiwyd arolwg cyhoeddus ledled Cymru i'n helpu i ddylunio atyniad newydd sbon sy'n dod i ganol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam, mewn partneriaeth â Llywodraeth...

Ffurflen ffeithiau Cais Dinas Diwylliant Wrecsam #Wrecsam2025

Beth am i ni gynyddu ein huchelgais gyda’n gilydd wrecsam2025.com (gwefan) #Wrecsam2025 (ein #nod) Bod yn Ddinas Diwylliant 2025 Cystadleuaeth a gaiff ei rhedeg gan DCMS – adran y DU...
Magistrates Court Wrexham Law

Dirwyo Landlordiaid Didrwydded yn dilyn erlyniadau llwyddiannus

Mae gweithredu Tai Amlfeddiannaeth didrwydded wedi arwain at ddau erlyniad llwyddiannus gan ein Tîm Gwarchod y Cyhoedd a chafodd y landlordiaid ddirwyon. Plediodd Christopher Tye a Darren Evans...
Refugee Support

Sut i helpu Pobl sy’n Ceisio Lloches yn Wrecsam

Mae’r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Affganistan yn ddiweddar wedi ein syfrdanu a pheri pryder i ni i gyd, yn enwedig trafferthion y rhai sy’n...

dwi’n gobeithio astudio gwaith cymdeithasol a dod yn weithiwr cymdeithasol fy hun a helpu...

Person ifanc rhwng 16 a 25 oed yw rhywun sydd yn gadael gofal, sydd wedi derbyn gofal y tu allan i’w teulu ar ryw adeg. Gall y cyfnod...

Trefnwyr FOCUS Wales yn derbyn cydnabyddiaeth ddinesig

Nawr yn ei 10fed flwyddyn, bydd FOCUS Wales yn cael ei chynnal yn Wrecsam rhwng 7fed a 9fed o Hydref Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er...
Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -