canvass voting

Ydych chi wedi cael eich ffurflen/llythyr cofrestru i bleidleisio drwy’r post?

Mae Cyngor Wrecsam yn cysylltu â phob aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol i wneud yn siŵr bod y gofrestr etholiadol wedi’i diweddaru.

Gwneir hyn bob blwyddyn i wneud yn siŵr fod pawb sydd â’r hawl i bleidleisio yn gallu gwneud hynny pan fydd etholiad yn cael ei gynnal (wedi’i gynllunio neu fel arall!).

Pan fyddwch yn derbyn eich ffurflen/llythyr, dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod yn gwybod eich bod wedi cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR