Recycling

Os ydych wedi bod yn defnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref y Lodge Brymbo yn ystod y cyfnod clo, byddwch yn gwybod bod angen i chi wneud apwyntiad cyn mynd.

O ddydd Llun, 15 Mawrth byddwn yn treialu dileu’r system archebu yn ystod yr wythnos.

Bydd y ganolfan dal ar agor o 9am hyd 6pm a bydd dal angen gwneud apwyntiadau ar gyfer y penwythnos a gwyliau’r banc.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

I gadw slot ar gyfer y penwythnos neu ŵyl y banc, ffoniwch 01978 801463 rhwng 8am a 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Ac eithrio Gwyliau Banc.

Ni fydd angen apwyntiadau o ddydd Llun i ddydd Gwener er y bydd yr un rheolau Covid19 yn berthnasol, gan gynnwys prawf o gyfeiriad. Mae rhestr lawn o’r rheolau ar gael yma.

Ni chaniateir trelars a byddwn yn parhau i fonitro’r safle yn agos ar gyfer traffig trwm y tu allan i’r safle.  Os fydd hyn yn broblem yna bydd cerbydau’n cael eu dargyfeirio i’n safleoedd eraill.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU