Ai’r parc gwledig hwn yw un o’n cyfrinachau gorau?

Y tro nesaf yr ydych yn ardal Y Waun, ewch i ymweld â’r trysor cudd nad ydych yn debyg o fod yn ymwybodol ohono..

Mae Parc Gwledig Brynkinalt yn ardal agored enfawr ar gyrion Y Waun, gyda golygfeydd godidog dros y Waun tuag at fryniau’r Berwyn a Swydd Amwythig.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Os byddwch yn ymweld, cewch fwynhau rhwydwaith o lwybrau troed yn mynd drwy dirlun llawn o flodau a bywyd gwyllt (gan gynnwys gloÿnnod byw glas hyfryd yr adeg hon o’r flwyddyn).

Mae’r parc hefyd yn cynnwys arteffactau mwyngloddio, wagen lo a disg dorri i ddathlu treftadaeth ddiwydiannol y parc.

Mae’n lle braf ac unigryw i ymweld ag ef, felly ewch i’w weld trosoch eich hun.. mae maes parcio ger Teras Middleton wrth ymyl mynedfa isaf y parc, ac ardal lai ar dop Ffordd Chirk Green.

Dyma fideo sydyn i roi cipolwg i chi ar yr hyn y gallech ei weld yn ystod eich ymweliad…

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION