Rydym yn gwybod fod Parc Acton yn le poblogaidd yn ystod yr haf.

Yn anffodus, fel sy’n arfer digwydd yn ystod hafau cynnes, rydym wedi darganfod algâu gwyrddlas yn y llyn, ac o ganlyniad rydym yn cynghori aelodau o’r cyhoedd i fod yn ofalus o amgylch y llyn.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gall algâu fod yn wenwynig i bobl ac anifeiliaid wrth ei lyncu neu os daw mewn cysylltiad â’r croen. Felly rydym yn cynghori pobl i beidio â mynd i mewn i’r llyn, na chaniatáu i’w hanifeiliaid fynd i’r dŵr ychwaith.

Mae algâu gwyrddlas yn datblygu yn ystod hafau cynnes, ac yn anffodus mae llyn Parc Acton yn ardal sy’n dueddol o’i gael yn aml.

Rydym wedi gosod arwyddion rhybudd i roi gwybod i bobl – ond mae’r algâu fel arfer yn clirio wrth i’r tywydd oeri yn yr hydref.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION