Mae ein Tîm Teleofal yn gofyn i unrhyw un sydd wedi cael cyfarpar gennym, ond ddim yn ei ddefnyddio mwyach, i’w ddychwelyd i ni er mwyn i ni allu ei roi i rywun arall all wneud defnydd da ohono.

Mae Teleofal yn darparu amrywiaeth o gyfarpar megis clociau dyddiad, MemRabels, sy’n atgoffa rhai pobl hŷn pryd i fwyta, gwisgo amdanynt ac ati, sy’n gallu gwella ffordd o fyw yn arw, byrddau gwyn, teclynnau canfod allweddi, teclynnau canfod waledi, a poptai microdon sy’n siarad.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Os ydych chi’n dal i ddefnyddio eich cyfarpar, peidiwch â phoeni, fe gewch chi barhau i wneud hynny ac fe fyddem ni wrth ein boddau’n clywed sut hwyl rydych chi’n ei gael gyda’r cyfarpar a sut y mae wedi’ch helpu chi.

I ddychwelyd cyfarpar neu i roi gwybod i ni sut mae’n eich helpu chi, ewch i CBSW Greenacres, Ffordd Rhosddu, Wrecsam LL11 2NW, neu os na allwch chi ei ddychwelyd eich hun, cysylltwch â ni dros e-bost: telecare@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298543.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT