ANHYGOEL! Gostyngiad o 48 yn nifer y galwadau ambiwlans hyd yma eleni…

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch 12 cam tuag at Nadolig mwy diogel

Gyda lwc, ni fyddwch yn gorfod ei defnyddio, ond os yw pethau’n mynd o chwith yn ystod eich noson allan, mae croeso i chi ymweld â’r Ganolfan Les os oes arnoch chi angen cymorth.

Mae Prosiect Lles Wrecsam wedi bod yn weithredol yn Hafan y Dref, yng nghanol tref Wrecsam ers mis Rhagfyr 2015. Mae gwirfoddolwyr y Groes Goch yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau gwahanol gan gynnwys Bugeiliaid Stryd Wrecsam, busnesau lleol, yr heddlu a gwasanaethau iechyd i sicrhau fod pobl sy’n ymweld â Wrecsam yn cael noson ddiogel a llawn hwyl. Maent yn cynnig cefnogaeth emosiynol a chymorth cyntaf i bobl sy’n dod i’r ganolfan, a nid fyddant yn beirniadu pobl ar eu hamgylchiadau.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Eleni, hyd yma, mae 48 ambiwlans wedi cael eu canslo drwy ddod o hyd i ddewisiadau mwy priodol i alwadau 999.

Wedi colli’ch ffrindiau? Dim batri ar ôl yn eich ffôn i’w ffonio nhw? Yn feddw gaib a dim ffordd adref?

Peidiwch â phoeni, mae’r ganolfan yma i’ch helpu chi.

Meddai Michelle McBurnie, Gwirfoddolwr y Groes Goch Brydeinig, “Mae’r ganolfan ar gael i helpu unrhyw un sydd angen cymorth yn ystod noson allan yn Wrecsam. Mae’r ganolfan yn sicrhau bod Wrecsam yn lleoliad diogel ar gyfer noson allan ac mae hefyd yn lleihau’r straen ar sefydliadau partner eraill yng nghanol y dref.”

Y shifft arferol yw 10:30pm a 04.30am dros nos, gyda rhai shifftiau ychwanegol dros gyfnod y Nadolig a gwyliau banc, ar adegau pan fyddai’r mwyafrif o bobl yn dewis mwynhau eu hunain â’u teuluoedd, mae grŵp o wirfoddolwyr yn mynd allan i weithio yn y ganolfan yn rheolaidd.

Rhwng mis Gorffennaf a Medi eleni, roedd 95% o’r bobl a dderbyniodd gefnogaeth gan y ganolfan yn gallu mynd ymlaen i fwynhau gweddill eu noson, neu cawsant eu cludo gartref gan berthynas neu ffrind.

Os hoffech ddarganfod mwy am y Ganolfan Les, gallwch gysylltu â’r tîm ar 01745 828330 / NorthWales@redcross.org.uk

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN