Best Dressed Window

Rydym yn gobeithio dod a blas o’r Hydref ar draws holl sectorau yng nghanol y dref drwy annog busnesau i roi cynnig ar ein Cystadleuaeth Ffenestr Orau.

Fel arfer mae hyn yn cynnwys y sector manwerthu, ond mae’r Tîm Canol Tref yn gobeithio y bydd pob busnes yn ymuno ac yn gwneud ymdrech drwy addurno eu ffenestri hefyd.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Y thema ar gyfer y ffenestri yw, yn syml… Yr hydref

Ychydig o hwyl yw’r gystadleuaeth ac mae’n dechrau ar ddydd Iau, 1 Hydref tan ddydd Sadwrn, 31 Hydref. Yn ystod y cyfnod hwn, gofynnir i aelodau o’r cyhoedd bleidleisio ar gyfer y wobr gyntaf, yr ail wobr a’r drydedd wobr.

Bydd y cyhoedd yn gallu casglu ffurflenni pleidleisio gan bob busnes sy’n cymryd rhan.

Bydd yr enillwyr yn cael cwpan wedi’i engrafu a fydd yn cael ei arddangos yn y ffenestri buddugol! Cyhoeddir yr enillwyr dydd Gwener, 6 Tachwedd, a bydd Maer Wrecsam yn cyflwyno’r gwobrau.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ar 01978 292538 neu ebost events@wrexham.gov.uk

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN