business

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod i gwsmeriaid eich bod wedi ailagor yn ddiogel neu os ydych eisiau gweld arian yn llifo unwaith eto er mwyn sefydlogi eich busnes, gall Cyflymu Cymru i Fusnesau eich darparu chi â’r sgiliau digidol a chefnogaeth i ddiogelu eich busnes rŵan ac yn y dyfodol.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Mae cyrsiau ar-lein am ddim i’ch cynorthwyo chi i weithio’n ddoethach, hybu eich busnes a chystadlu ar-lein. Mae cyrsiau’n cynnwys; cadw’n ddiogel ar-lein, cyfryngau cymdeithasol sylfaenol, marchnata digidol uwch, gwefannau a gwella perfformiad.

Mae nifer o ddyddiadau a thestunau ar gael. I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael, ewch i busnescymru.gov.cymru

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN