Download the NHS app

Mae trigolion Wrecsam yn cael eu hannog i lawrlwytho ap newydd Covid-19 y GIG… a helpu i ddiogelu eu hanwyliaid yr hydref hwn.

Wedi’i lansio heddiw, yr ap yma ydi’r arf diweddaraf i frwydro yn erbyn y feirws. Mae’n eich helpu chi i gofnodi’r llefydd rydych chi wedi’u hymweld â nhw drwy sganio codau QR mewn siopau, tafarndai, bwytai a lleoliadau eraill.

Os ydych chi wedi bod yn rhywle lle mae posibl eich bod chi wedi dod i gysylltiad â’r feirws, byddwch yn derbyn hysbysiad gan i GIG.

Os ydych chi’n derbyn prawf Covid-19 positif, byddwch yn gallu defnyddio’r ap i roi gwybod i olrheinwyr cyswllt lle’r ydych chi wedi bod – gwybodaeth a all fod yn hanfodol i helpu i atal lledaeniad y clefyd.

LAWRLWYTHWCH YR AP RŴAN

Lawrlwytho’r ap er lles Wrecsam

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:

“Ynghyd â chadw pellter cymdeithasol, gall yr ap yma fod yn bwysig iawn yr hydref yma… i helpu olrheinwyr cyswllt i ganfod pobl a all fod wedi dod i gysylltiad â’r feirws yn gyflym.

“Felly cofiwch ei lawrlwytho a’i ddefnyddio i sganio codau QR y mannau rydych chi’n ymweld â nhw.

“Mwyaf y defnyddwyr, mwya’r effaith.”

Meddai’r Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam:

“Os oes gennych chi ffôn clyfar yna, os gwelwch yn dda, lawrlwythwch yr ap.

“Gwnewch hyn er eich lles eich hun, eich teulu a’ch ffrindiau. Gwnewch hyn er lles y GIG. Er lles eich cymuned.

“Rydym ni’n mynd trwy’r argyfwng yma gyda’n gilydd a dw i’n hynod falch o’r ffordd y mae Wrecsam wedi chwarae ei rhan yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

“Daliwch ati. Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a defnyddiwch yr ap yma gymaint â phosibl.”

Sut mae defnyddio codau QR i fewngofnodi i lleoliad

Gofyn i fusnesau arddangos codau QR

Mae Llywodraeth Cymru a’r DU yn annog busnesau i arddangos codau QR… er mwyn i ymwelwyr sganio’r codau gyda’r ap.

Po fwyaf y busnesau sy’n arddangos y codau, y mwyaf fydd gallu defnyddwyr yr ap i gofnodi’r llefydd maen nhw wedi ymweld.

Gall busnesau yn Wrecsam sydd eisiau arddangos poster cod QR a chefnogi’r GIG, greu un a’i lawrlwytho oddi ar wefan Llywodraeth y DU.
https://www.gov.uk/create-coronavirus-qr-poster

Nodweddion eraill

Mae’r ap yn cynnwys amrywiaeth o nodweddion eraill, gan gynnwys:

  • Hysbysiadau os ydych chi wedi bod yn agos at ddefnyddwyr eraill sydd wedi derbyn prawf positif
  • Gwybodaeth am lefel y risg yn eich ardal cod post
  • Cymorth i wirio symptomau a phenderfynu a oes angen prawf arnoch chi
  • Cymorth i archebu prawf
  • Offeryn cyfri i’ch helpu chi gadw cyfrif os bydd arnoch chi angen hunan-ynysu

Lawrlwythwch yr ap rŵan

Mae’r ap ar gael ar Google Play (Android) a’r

LAWRLWYTHWCH YR AP RŴAN