Live music

Mae busnesau Wrecsam yn cael eu hatgoffa na ddylent ganiatáu perfformiadau byw, gan gynnwys drama, comedi a cherddoriaeth, i gymryd lle yn eu safleoedd.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dylai darllediadau teledu a cherddoriaeth wedi’i recordio gael eu cadw ar lefel cefndirol a ni ddylid caniatáu dawnsio. Dylai gweithgareddau megis cwisiau gael eu cadw i lefel cefndirol hefyd.

Mae’r cyfyngiad yn hynod o bwysig er mwyn osgoi’r risg o drosglwyddo unrhyw ddiferion neu aerosol o’r perfformwyr neu’r rhai sydd angen codi eu lleisiau er mwyn cael eu clywed neu ganu’n uchel.

Mae Covid-19 yn dal i fod yn ein cymunedau ac rydym ni oll angen chwarae ein rhan i gadw Wrecsam yn ddiogel.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN