Mae gwahoddiad i grwpiau cymunedol o ac o amgylch Wrecsam gymryd rhan mewn parêd i ddathlu’r hyn sy’n gwneud y dref mor arbennig, yn rhan o seremoni agoriadol swyddogol Tŷ Pawb.

Tŷ Pawb yw’r datblygiad newydd gwerth £4.5 miliwn yng nghanol Wrecsam.

Mae wrthi’n cael ei adeiladu ar safle hen Farchnad y Bobl, wedi’i gefnogi gan grant o £2.3 miliwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, £700,000 gan Lywodraeth Cymru ac £1.5 miliwn ychwanegol gan Gyngor Wrecsam, a bydd y datblygiad yn dwyn marchnadoedd, busnesau, theatrau, orielau, a llefydd i fwyta ac yfed ynghyd o dan un to yng nghanol y dref.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bydd drysau Tŷ Pawb ar agor i’r cyhoedd ddydd Llun y Pasg, 2 Ebrill 2018 ar Ddydd Llun Pawb – dathliad diwrnod o hyd gydag awyrgylch carnifal, yn cynnwys cerddoriaeth fyw, celfyddydau perfformio, crefftau, stondinau bwyd a diod a llu o weithgareddau ymarferol i ymwelwyr o bob oed.

Mae Dydd Llun Pawb yn dod â hen draddodiad yn ôl i Wrecsam, pan fyddai’r trigolion lleol yn heidio i’r dref am ddiwrnod o ddathlu ar y dydd Llun ar ôl marchnad flynyddol y gwanwyn.

Bydd Dydd Llun Pawb yn dechrau gyda pharêd a fydd yn dathlu popeth sy’n arbennig am Wrecsam.

Wrth symud drwy ganol tref Wrecsam wedi’i arwain gan seindorf, bydd y parêd yn cynnwys fersiynau enfawr o chwe Chofrodd newydd sbon am Wrecsam, a ddewiswyd fis Tachwedd gan y cyhoedd.

Gwahoddiad i grwpiau gymryd rhan

Bydd lle i 30 o grwpiau lleol ymuno â nhw, a phob un yn dathlu eu cyfraniad unigryw eu hunain i’r gymuned.

I gymryd rhan, rhaid i grwpiau cymunedol fod ar gael ddydd Llun, 2 Ebrill o hanner dydd tan 2.00pm, a bod ar gael i arlunydd lleol ddod i ymweld â nhw rhwng 15 Ionawr a 2 Mawrth 2018.

Bydd yr arlunydd yn eu helpu i ddylunio a chreu deunyddiau ar gyfer y parêd. Nid os angen talu ac mae pobl o bob oed, diddordeb a gallu’n cael eu hannog i gymryd rhan.

Ar gyfer y rhai hynny nad ydynt yn aelodau o unrhyw grŵp, ond a hoffai ymuno â’r parêd, bydd nifer o weithdai cyhoeddus hefyd yn cael eu cynnal.

Bydd mwy o fanylion am ddigwyddiadau’r diwrnod yn cael eu datgelu yn y Flwyddyn Newydd.

Dylai grwpiau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym mharêd Dydd Llun Pawb gysylltu ag enquiries@typawb.wales cyn dydd Gwener, 22 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:  “Pwrpas Tŷ Pawb ydi gwasanaethu a dathlu cymuned Wrecsam ac fe fydd Dydd Llun Pawb yn ategu hynny.

“O ddewis yr enw hyd at greu’r dodrefn, mae nifer o bobl wedi cefnogi datblygiad y ganolfan o’r cychwyn cynaf, a bydd parêd anferthol i ddathlu cyfraniadau arbennig cymaint o bobl i’r dref yn ffordd wych o ddiolch iddyn nhw wrth agor y drysau!”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU