Mae ardal Wrecsam wedi cynhyrchu Olympiaid a Pharalympiaid o’r radd flaenaf – ac mae’r rhagoriaeth hynny mewn chwaraeon yn tarddu o athletwyr cenedlaethol ac yn treiddio i lawr at y lefelau proffesiynol ac amatur.

Mae gennym ni luoedd o grwpiau chwaraeon cymunedol lle mae’r ysbryd hwnnw’n cael ei feithrin, a’i gefnogi gan fyddin o wirfoddolwyr, hyfforddwyr a noddwyr – yn cwmpasu chwaraeon megis pêl-droed i ffensio a badminton i baffio.

Heb sôn am rai o’r athletwyr a’r campwyr ymroddedig sy’n cymryd rhan.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

O ystyried yr uchod, mae Cyngor Wrecsam yn cynnal Gwobrau Chwaraeon blynyddol, i ddathlu cyflawniadau sêr chwaraeon disglair sydd wedi mynd tu hwnt yn eu gwaith caled dros grwpiau chwaraeon ac athletau cymunedol.

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a gefnogir gan Wrecsam Egnïol, yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 23 Chwefror, 2018.

Rydym eisoes wedi apelio am enwebiadau ((LINK BACK TO EARLIER ARTICLE)) – ond dyddiad cau’r enwebiadau yw 15 Rhagfyr, ac mae angen gymaint o bobl â phosib arnom i gynnig enwau eu harwyr chwaraeon.

Categorïau

Dyma’r categorïau:

  • Personoliaeth Chwaraeon Iau’r Flwyddyn
  • Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn
  • Gwobr Gwasanaeth i Chwaraeon
  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Sefydliad y Flwyddyn
  • Gwobr Cyflawniad mewn Iechyd (Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff)

Dywedodd y Cynghorydd Paul Rogers, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi, sydd â chyfrifoldeb am Hamdden: “Dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i bobl gael enwebu eu harwr chwaraeon lleol ar gyfer y Gwobrau Chwaraeon.

Rydym wedi derbyn sawl enwebiad yn barod, ond mi fyddai’n siomedig petai rhai allan yno sy’n haeddu cydnabyddiaeth yn colli allan.

“Os ydach chi’n adnabod rhywun sydd wedi gweithio’n galed i gadw tîm chwaraeon i’r safon uchaf, treulio oriau yn hyfforddi eu hunain neu eraill, wedi chwalu rhwystrau er mwyn cyrraedd eu gorau, rhowch eu henwau ymlaen os gwelwch yn dda – mae digon o bobl allan yno sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac nid ydym eisiau eu methu!”

I enwebu, anfonwch neges e-bost i sportsawards@wrexham.gov.uk i gael ffurflen enwebu neu ewch ar-lein i http://www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/sports_development_w/news/awards_nominations.htm

Cwblhewch ein holiadur, a sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud ar yr arbedion i gyllid arfaethedig.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU