Yr awdur P.J Roscoe fydd yn y sesiwn Dysgu Dros Ginio nesaf yn Llyfrgell Wrecsam. Bydd yr awdur cydnabyddedig yn rhannu’r gwaith ymchwil y bu iddi ei wneud wrth ysgrifennu ei nofel ‘Diary Of Margery Blake’, nofel sydd wedi ennill gwobr.

Mae ‘Diary of Margery Blake’ yn llenyddiaeth rymus, sy’n rhoi cipolwg ar fywyd merch ifanc briod yn Oes Fictoria. Mae ei hawliau dynol sylfaenol wedi eu tynnu oddi arni a hithau’n cael ei thrin fel eiddo ei gŵr.

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal sesiwn Dysgu Dros Ginio newydd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bwriad y rhaglen Dysgu Dros Ginio yw archwilio dulliau newydd lle gallwch ddysgu a hynny wrth gael hwyl hefyd, a phob mis gall ymwelwyr â’r llyfrgell gymryd rhan mewn datblygiadau newydd cyffrous,

Mae hwn yn sesiwn am ddim yn Llyfrgell Wrecsam dydd Mercher 4 Ebrill, 1-2pm.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch Llyfrgell Wrecsam ar 01978 292090

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU