Peidiwch anghofio bod y clociau’n mynd ymlaen fore Sul yma, sydd yn nodi dechrau Amser Haf Prydain! Iei!

Fe ddylent fynd ymlaen erbyn 2am, ond i fod yn sicr, beth am eu troi ymlaen nos Sadwrn er mwyn i chi wybod yn union faint o’r gloch fydd hi pan fyddwch chi’n deffro fore Sul.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Er y byddwn ni’n colli awr o gwsg – fe fyddwn ni’n elwa o nosweithiau goleuach.

Rydym wedi newid y clociau ddwywaith y flwyddyn yn y DU ers 1916. Fe’i cyflwynwyd yn gyntaf i arbed trydan gan fod nosweithiau goleuach yn golygu bod llai o lo yn cael ei ddefnyddio.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.