Oeddet ti’n gwybod….

Lansiodd George Bassett & Co., un o gynhyrchwyr melysion hynaf Prydain, eu fersiwn eu hunain o Jelly Babies, a elwir yn ‘Peace Babies’, Babanod Heddwch ganrif yn ol i ddathlu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd y melysion eu dyfeisio yn gyntaf yn 1864 gan ddyn o Awstria yn gweithio yn Sir Gaerhirfryn. Roedd y Babanod Heddwch yn boblogaidd rhwng y 2 ryfel byd ond daeth y cynhyrchiad i ben yn yr Ail Ryfel Byd oherwydd dogni. Ail-ymddangosodd y Babanod Jeli yn y jariau hen-ffasiwn hynny yn 1953 gyda diwedd y dogni melys.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Nawr i goffau canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae Maynards Bassetts wedi creu pecyn arbennig o Fabanod Heddwch sydd ar gael yn Tesco. Bydd y pecynnau’n codi arian ar gyfer elusen i gynorthwyo’r cyn-filwyr Help for Heroes.

Byddem yn darparu Babanod Heddwch at y Gwasanaeth Coffa Blynyddol ar Dachwedd 11. Gallwch ddarllen fwy ynglŷn â’r gwasanaeth yma

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN