Covid 19 scam alert

Diweddariad (19.03.20)

Yn anffodus mae鈥檔 rhaid i ni ddiweddaru鈥檙 neges hon gan fod Safonau Masnach mewn man arall yn y wlad wedi cael adroddiadau bod pobl yn cymryd arian i n么l nwyddau siopau a hanfodion eraill ac yn diflannu gyda hwy. Defnyddiwch pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig megis ffrindiau, teuluoedd a chymdogion.

Sgamiau Covid – 19 (18.03.20)

Mae鈥檙 nifer o dwyllwyr yn targedu鈥檙 cyhoedd a sefydliadau drwy ebost, neges testun, galwadau ff么n a negeseuon WhatsApp i gynnig cyngor a thriniaeth i鈥檙 feirws corona, yn ogystal 芒 gwefannau ffug yn gwerthu nwyddau a cynnig 鈥榞wellad鈥.

Mae sgamwyr hefyd wedi sefydlu gwefannau ffug yn gofyn i bobl gyfrannu tuag at ddioddefwyr ac er mwyn hybu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am sut i warchod oddi wrth y salwch. Mae galwyr di-wahoddiad wedi bod yn cysylltu 芒busnesau yn honni fod raid iddynt roi mesurau yn ei lle ar frys.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Er mwyn helpu鈥檙 cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwr twyll,, mae Cifas, Gwasanaeth Arbed Twyll y DU yn cynghori:

  • Byddwch yn amheus os yn derbyn ebost, neges testun neu negeseuon WhatsApp am Covid-19 a peidiwch byth 芒 chlicio ar unrhyw linc neu atodiad.
  • Peidiwch rhannu manylion personol fel eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni – gall sgamwyr ddefnyddio鈥檙 wybodaeth yma i ddwyn eich hunaniaeth
  • Peidiwch 芒 gadael i neb roi pwysau arnoch i gyfrannu arian, a pheidiwch rhoi ariad parod na cherdyn anrheg, na gyrru arian drwy asiantau trosglwyddo fel Western Union neu Moneygram
  • Os yn meddwl eich bod wedi cael eich twyllo, siaradwch a鈥檆h banc yn union a riportiwch y twyll i Action Fraud ar 0300 123 2040.
  • Cewch fwy o wybodaeth ar ddelio 芒 sgamiau a thwyll drwy alw鈥檙 llinell defnydwyr ar 0808 223 1144 neu cysylltwch 芒 Chyngor ar BopethMae Safonau Masnach Cymru yn cynghori preswylwyr i gysylltu a鈥檌 Cyngor lleol am wybodaeth am wasanaethau a chymorth yn eu hardal.

Cofrestrwch i dalu i鈥檆h bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU R糯AN