Lego

Maen nhw’n un o’r cwmnïau tegannau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus yn y byd – ond oeddech chi’n gwybod bod brics LEGO® yn arfer cael eu gweithgynhyrchu yma yn Wrecsam?

I ddechrau cynhyrchwyd y brics byd-enwog mewn ffatri ar Hugmore Lane ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam. Yn ddiweddarach adeiladodd LEGO ganolfan ddosbarthu newydd yn y DU ar Ffordd Rhuthun.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Mae llawer o bobl leol yn dal i gofio safle Ffordd Rhuthun yn arbennig. Pwy allai anghofio’r brics LEGO anferth, eiconig a oedd unwaith yn sefyll wrth ymyl y fynedfa?

I ddathlu’r cysylltiad hanesyddol hwn rhwng Wrecsam a’r gwneuthurwr teganau o Ddenmarc bydd Amgueddfa Wrecsam yn cynnal Brics Bychain, arddangosfa deithiol gan Warren Elsmore sy’n cynnwys modelau ei dîm o adeiladau, henebion a strwythurau enwog wedi’u gwneud o frics LEGO.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys amgueddfa LEGO Warren Elsmore yn cynnwys modelau a chynnyrch o flynyddoedd cynnar y cwmni hyd at heddiw.

Yn naturiol, bydd ardal yn yr oriel lle gallwch chi adeiladu eich modelau LEGO eich hun. Edrychwch hefyd am newyddion am y diwrnodau digwyddiadau arbennig yn ystod yr arddangosfa!

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL