Children's Services

Fe ailgychwynnodd cyfarfodydd ein Bwrdd Gweithredol yr wythnos yma a bore ‘ma (09.06.20), wrth iddynt gyfarfod trwy gyfrwng Zoom.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl ar gyfer y cyfarfod cyntaf ers i’r pandemig gael ei gyhoeddi, mae yna adroddiadau llawn am ymateb y Cyngor i Covid-19 gan olygu mai dim ond gwasanaethau hanfodol gafodd eu darparu, a sut mae’n bwriadu ail-ffynnu o’r effeithiau – a fydd yn golygu ffyrdd gwahanol iawn o weithio wrth i ni ddatgloi gwasanaethau yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Roedd yna eitem hefyd am y prosiect Profi, Olrhain a Diogelu sy’n gweithredu ar draws Cymru gyda’r nod o arwain Cymru allan o’r pandemig drwy wyliadwriaeth iechyd yn y gymuned, er mwyn olrhain cysylltiadau yn effeithiol ac eang, a chefnogi pobl i hunan-ynysu pan mae angen iddynt wneud hynny.

Gallwch ddarllen y rhaglen yma

https://moderngov.wrexham.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=129&MId=4622

Gwahoddwyd y wasg leol i wylio’r cyfarfod ar-lein.

Ni chafodd y cyfarfod cyntaf ei weddarlledu ond cafodd ei recordio gyda’r bwriad o’i gyhoeddi ar-lein yn nes ymlaen.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19