O 2 Ionawr bydd bysiau Cyswllt y Dref a weithredir gan gwmni Valentine Travel Solutions yn newid llwybrau eu gwasanaethau TL1, TL2 a TL3.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Daw’r newidiadau hyn yn dilyn adolygiad o lwybrau bysiau Cyswllt y Dref er mwyn cymryd i ystyriaeth gwasanaethau bysiau presennol yr ardal.

Bydd llwybrau presennol Cyswllt y Dref yn weithredol tan 31 Rhagfyr (gan gynnwys y dyddiad hwnnw).

Gwelir y llwybrau newydd isod:

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN