Wrexham council news, Victorian Christmas markets, Christmas in Wrexham

Mae marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam yn ôl, ac eleni mae’n digwydd ar ddydd Iau, 6 Rhagfyr.

Bydd dros 100 o stondinau yng nghanol y dref i chi ddewis anrhegion a chynhyrchion Nadoligaidd ohonynt – neu hyd yn oed gael rhywbeth bach i’ch hun!

Parcio am ddim!

Bydd stondinau ar agor o 12 hanner dydd – 8pm ar y diwrnod, gyda pharcio am ddim ar ôl 4pm – ar gael ym meysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, gan gynnwys Tŷ Pawb.

Gallwch weld mwy am ddigwyddiadau parcio am ddim eraill sy’n digwydd yn Wrecsam dros dymor yr ŵyl eleni drwy ddarllen ein herthygl blog blaenorol.

Bydd y stondinau’n ymestyn yr holl ffordd o Eglwys San Silyn i Sgwâr y Frenhines, ac mae Stryt Henblas wedi ei hychwanegu am y tro cyntaf.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Ffyrdd ar gau

Bydd y ffyrdd a ganlyn ar gau i draffig o 6am

• Stryt yr Eglwys
• Y Stryt Fawr
• Stryt Hope
• Stryt Henblas
• Stryt y Frenhines

Bydd deiliaid bathodynnau glas yn dal i allu mynd ar hyd y Stryt Fawr

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r digwyddiad blynyddol hwn wedi denu 20,000 o ymwelwyr ac mae’n argoeli y bydd yn denu torfeydd mawr unwaith eto.

Eleni, bydd hefyd diddanwyr stryd Fictoraidd, olwyn fawr a hyd yn oed carwsél traddodiadol, felly dewch â’ch plant (neu’r ifanc eu hysbryd) gyda chi!

DEWCH O HYD I FWY O DDIGWYDDIADAU’R NADOLIG