Aber Falls Gift Set Tourist Information Centre

Mae’n siŵr eich bod chi’n dechrau meddwl am brynu anrhegion Nadolig bellach 🙂

Rydyn ni i gyd yn hoff o gael anrhegion, ond mae prynu rhai i bobl eraill yn medru bod yn anodd ac yn destun tipyn o straen… mae yna rywun bob tro sy’n anodd ei blesio.

Efallai’ch bod yn chwilio am rywbeth arbennig, rhywbeth gwahanol i’r hyn y dewch chi o hyd iddo yn y siopau mawr.

Peidiwch â phoeni – rydyn ni’n gwybod am le da ichi 🙂

Canolfan Groeso Wrecsam

Ie, os ydych chi’n brin o ysbrydoliaeth eleni, eich Canolfan Groeso yw’r lle i siopa am eich anrhegion Nadolig…

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Mae yno bethau bendigedig ar werth a fyddai’n anrhegion Nadolig gwerth eu cael, ond ble i ddechrau?

Pecyn Anrheg Aber Falls

Mae’r Ganolfan Groeso’n cynnig bargen dda ar becyn anrheg Aber Falls ar hyn o bryd, sy’n cynnwys pump o wahanol fathau o jin a gwirodydd.

I’r rhai hynny ohonoch nad ydych chi wedi clywed am Aber Falls, mae’r cynnyrch i gyd yn cael ei wneud a’i botelu yng ngogledd Cymru. Felly dyma ichi anrheg â blas arno, a stamp lleol.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy lleol fyth, beth am y pecyn anrheg Cwrw Wrecsam sydd ar gael yn y sêl?

Neu ydych chi eisiau rhywbeth heb alcohol? Mae digonedd o bethau felly yno hefyd 🙂

Siocled Aballu

Anghofiwch am y cwmnïau mawr, dyma ichi’r siocled gorau a gewch chi yng ngogledd Cymru!

Fe wneir y siocledi yma yn yr Orsedd ger Wrecsam, ac maent yn hyfryd i’w cael yn anrheg am fod golwg mor fendigedig arnynt, a blas hyd yn oed yn well.

Gallwch ddewis o blith ceirw siocled, pizza siocled, neu ddetholiad o beli siocled. Ewch amdani go iawn a chael un o bob un.

Oes rhai o’ch teulu a’ch ffrindiau’n hoff o gerddoriaeth fyw? Dyma anrheg gwerth chweil…

Cyngerdd Gala’r Flwyddyn Newydd

Bydd NEW Sinfonia’n perfformio ddydd Sadwrn, Ionawr 5 a gallwch brynu’ch tocyn yn y Ganolfan Groeso 🙂

Cynhelir y cyngerdd yn Eglwys Sant Giles, Wrecsam am 3pm ac mae’r tocynnau’n £15 i oedolion, £12.50 â chonsesiwn, a £4 i fyfyrwyr.

Mae yno gardiau Nadolig Cymraeg ar werth hefyd, ac addurniadau bach sinsir chwaethus i lenwi’r hosan.

Ydych chi’n cofio am bopeth arall rydyn ni wedi’i sôn amdano yn y gorffennol? Gadewch inni eich atgoffa chi.

Mwy o anrhegion lleol

Ewch i grwydro o amgylch y Ganolfan Groeso ac fe ddewch chi o hyd i emwaith unigryw o lechi Cymreig, clustogau wedi’u gwneud â llaw, blancedi Tweedmill graenus, detholiad o anrhegion y Ddraig Goch, a llu o anrhegion unigryw eraill.

Wyddech chi fod y ganolfan yn gwerthu amrywiaeth o fwydydd lleol fel sawsiau, te, bisgedi, jamiau, siytni a cheulion? Maen nhw’n flasus tu hwnt.

Meddai Amanda Hill, cynghorydd gwybodaeth i dwristiaid yn y ganolfan:

“Galwch draw i Ganolfan Groeso Wrecsam, i gael gweld ein hamrywiaeth o fwyd ac anrhegion o Gymru.

“Cofiwch hefyd ein bod ni’n gwerthu tocynnau ar gyfer pob math o ddigwyddiadau lleol. Rydym yn gwerthu tocynnau rhatach ar gyfer Sw Caer, a thocynnau i deithio ar fysus National Express.

“Tydi llawer o bobl ddim yn gwybod am amrywiaeth ein cynnyrch ni, felly beth am alw heibio i weld dros eich hun?”

Felly dyna ni!

Rydyn ni’n mynd nawr, i brynu tocynnau i’r cyngerdd a siocledi Aballu, felly fe welwn ni chi eto 😉

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU