Yn ddiweddar cynhaliom rownd o ymgynghori ar ein Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus (PSPO) yng nghanol y dref.

Mae’r PSPO yn caniatáu inni gyflawni gorfodaeth ar draws ardal ddiffiniedig yng nghanol y dref ar rai ymddygiadau neu weithgareddau gwrthgymdeithasol.

Mae hyn yn cynnwys pethau fel defnyddio cyffuriau ac alcohol; troethi neu ymgarthu cyhoeddus; ymddygiad bygythiol neu gardota.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Aethom allan i’r cyhoedd i weld beth oedd eu barn am y PSPO, p’un a oedd angen ei newid ai peidio, ac a oedd angen ei adnewyddu.

Cawsom fwy na 700 o ymatebion i’r ymgynghoriad (cyfanswm o 736), ac roedd mwyafrif y rhai a ymatebodd yn cytuno â’n cynigion i adnewyddu’r PSPO.

Ond roedd rhai o’r rhai a gymerodd ran eisiau rhywfaint o fanylion pellach ac eglurder ynghylch yr hyn yr oeddem wedi’i gynnig, fel y gallent ddarparu barn fwy gwybodus.

Felly gyda hynny mewn golwg, rydyn ni wedi mynd allan gyda rhywfaint mwy o fanylion am y cynigion a gyflwynwyd, ac wedi cynnwys yr amodau rydyn ni wedi’u cynnwys yn y PSPO arfaethedig.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Not just about enforcement alone

Since the PSPOs were first brought in back in 2017, we’ve been very much aware that some of the problems it deals with can’t be solved by enforcement alone – most of them require a multi-agency response, where we work with partners to provide help to those people who need it.

And that’s something we’ve done in recent years, including through the work of our Gold Group, and the Community Safety Partnership.

But we also want to make sure that everyone feels safe in Wrexham town centre, and that the area is free from anti-social behaviour – we know from the first round of the consultation that many members of the public don’t feel safe when coming to the town centre.

So we have to strike a balance between making sure enforcement powers are in place, and providing support to vulnerable individuals to help them through problems like addiction or rough sleeping.

The PSPO is part of that response, so it’s important to make sure to have your say.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD