Mentor, Teach, Job, Vacancy

Mae ein tudalen swyddi gwag ar-lein yn parhau i ddiweddaru gyda hyd yn oed mwy o swyddi! Fel rhagflas, dyma ychydig o’r rhai sydd ar gael 🙂

Mentor Cyflogaeth Cymunedol

Mae ein tîm Cymunedau am Waith a Mwy yn mentora ac yn cefnogi pobl i’w helpu i ddod o hyd i waith … a nawr maen nhw’n chwilio am rywun i ymuno â’r tîm! Ydych chi yn barod am y dasg?
Dyddiad Cau 25/10/2019

Gweithwyr Cymorth x8

Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn y gymuned. A allech chi weithio i’n Gwasanaeth CLS ac Adferiad?
Dyddiad Cau 25/10/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Cymhorthydd Addysgu – Lefel 2

Mae’r swydd 21awr yr wythnos hon eisiau rhywun sy’n mwynhau gweithio fel rhan o’r tîm. Ond i lwyddo bydd angen i chi hefyd fod yn addasadwy ac yn hyblyg. Ai dyma’r swydd i chi?
Dyddiad Cau 21/10/2019

Athro/awes – Ysgol Hafod y Wern

Rydym yn chwilio am athro/awes Cyfnod Allweddol 2 profiadol ac ymroddedig. Bydd angen egni, creadigrwydd a sgiliau personol rhagorol arnoch i weithio yma. Eisiau darganfod mwy?
Dyddiad Cau 23/10/2019

Wel, a oedd gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi hyn? Sicrhewch eich bod yn cadw llygad o dro i dro…mae ein tudalen swyddi yn cael ei diweddaru’n rheolaidd 🙂

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF