Daeth gwirfoddolwyr o hyd i lawer o ddeunydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon trwy gymryd rhan mewn digwyddiad casglu sbwriel ym Mhant.

Roedd y deunydd, sef concrid a phren yn bennaf, wedi’i adael yn hytrach na chael ei waredu gan gwmni proffesiynol neu hyd yn oed ei gymryd i’r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n gywilyddus bod pobl yn poeni cyn lleied am ein hamgylchedd ac yn disgwyl i bobl eraill i glirio eu llanast. Dwi wedi gofyn i swyddogion ymchwilio o ble ddaeth y llanast, a gan ei fod yn edrych fel petai modd ei adnabod yn hawdd, byddwn yn ymweld â rhywun yn ddigon buan.”

Gan fod y nosweithiau’n oleuach rŵan ac wrth i ni droi ein sylw tuag at waith DIY a gwelliannau yn yr ardd, cofiwch gynllunio sut byddwch chi’n cael gwared ar y sbwriel sydd ar ôl, ac os yw’n bosibl, ceisiwch ei gynnwys yn y pris terfynol os bydd angen cwmni proffesiynol i gael gwared arno.

Cewch fanylion am ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yma.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB