Defibrillator at recycling centre

Y mae gan y tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam eu diffibriliwr eu hunain y gall aelodau o’r cyhoedd eu defnyddio yn ystod oriau agor y safleoedd.

Mae FCC Environment, sydd yn rheoli ein canolfannau ailgylchu yn Wrecsam, wedi gosod Diffibrilwyr Cyhoeddus (PADs) ar safleoedd Lôn y Bryn, Brymbo (y Lodge) a Phlas Madoc yn ddiweddar.

Mae arwyddion ym mhob un o’r canolfannau ailgylchu i ddangos lle mae’r diffibrilwyr, neu gallwch ofyn i un o’r staff a all ddangos i chi lle maen nhw.

Beth yw Diffibriliwr Cyhoeddus?

Y mae diffibrilwyr cyhoeddus yn ddyfeisiadau a all achub bywydau. Maent wedi eu gosod mewn mannau cyhoeddus, ac maent yn rhoi sioc drydanol i glaf sydd yn cael ataliad y galon. Mae’r dyfeisiadau hyn yn syml a diogel i’w defnyddio, ac maent yn achub bywydau. Nid oes angen hyfforddiant i ddefnyddio diffibriliwr cyhoeddus.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae cael Diffibrilwyr Cyhoeddus yn y canolfannau ailgylchu yn gam positif iawn, ac ’rydym yn diolch i FCC Environment fod y dyfeisiadau achub bywyd hyn ar gael i’r cyhoedd. Gobeithio na fydd angen eu defnyddio fyth, ond mae’n bwysig eu bod ar gael rhag ofn bydd argyfwng. Po fwyaf ohonynt sydd gennym ar gael i’r cyhoedd, y gorau; a bydd yn helpu i achub mwy o fywydau.”

Gellwch gael gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r hyn i’w wneud pan fo rhywun yn cael ataliad y galon ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/achub-bywyd-cymru

Oriau agor

Dyma’ch atgoffa o oriau agor pob canolfan ailgylchu:

Lôn y Bryn, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9UT

• 8am – 8pm drwy gydol y flwyddyn

Y Lodge, Brymbo, Wrecsam LL11 5NR

• Mis Mawrth 9am – 6pm
• Mis Ebrill i fis Awst 9am – 8pm
• Mis Medi 9am – 6pm
• Mis Hydref i fis Chwefror 9am – 4pm

Banc Wynnstay, Plas Madoc, Wrecsam LL14 3ES

• Mis Mawrth 9am – 6pm
• Mis Ebrill i fis Awst 9am – 8pm
• Mis Medi 9am – 6pm
• Mis Hydref i fis Chwefror 9am – 4pm

Defnyddiwch eich canolfan ailgylchu leol

A ydych yn gwneud y defnydd mwyaf o’ch canolfan ailgylchu? Fe fyddwch yn siŵr o fod yn gwybod y gallwch ddod â phethau fel papur, gwydr, pren, gwastraff gardd ac eitemau trydanol i’r canolfannau ailgylchu i’w hailgylchu – y pethau arferol – ond mae llawer mwy na hyn mewn gwirionedd.

Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â chanolfannau ailgylchu Wrecsam yn yr erthygl hon…

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL